asal merah hijau biru mobile version rss

Malay (Malaysia)English (United Kingdom)

Seksyen Khidmat Pengurusan

Unit Pentadbiran

Sumber manusia

 1. Mengurus perjawatan, perkhidmatan dan cuti anggota.

 2. Mengurus Sasaran Kerja Tahunan anggota dan menyediakan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan(LNPT).

 3. Mengendalikan urusan tatatertib dan pengisytiharan harta.

 4. Merancang pembangunan kerjaya.

Pentadbiran

 1. Menyelaras dan melaksanakan sistem pengurusan dokumen.

 2. Mengurus perkara pentadbiran am.

 3. Mengurus penggunaan kenderaan pejabat.

 4. Menguruskan Hari Pelanggan.

 5. Mengurus program/aktiviti peningkatan kualiti.

 6. Menjadi urus setia kepada mesyuarat berkaitan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia.

Unit Kewangan

 1. Mengurus dan mengawal Peruntukan Belanja Mengurus dan Belanja Pembangunan Persekutuan.

 2. Menyediakan Anggaran Peruntukan Tahunan Belanja Mengurus Persekutuan dan Negeri.

 3. Mengurus dan mengawal perolehan jabatan.

 4. Menyemak dan menyediakan laporan kewangan.

 5. Urus Setia Lembaga Perolehan Persekutuan Peringkat Negeri.

 6. Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun.

 7. Menyediakan Ulasan ke atas teguran audit.

 8. Menguruskan peruntukan Panjar Wang Runcit

Unit Teknologi Maklumat

 1. Mengurus Pusat Data, Rangkaian dan Keselamatan ICT dalam jabatan.

 2. Menguruskan latihan dan pembudayaan ICT.

 3. Menyediakan khidmat sokongan teknikal kepada pelanggan.

 4. Menyelaras dan melaksanakan hal pentadbiran ICT.

Lokasi

DIREKTORI

Tinjauan Perkhidmatan

Anda berpuas hati dengan penyampaian perkhidmatan kami?

tinjauan

PELAWAT Hari Ini: 73 | Minggu Ini: 315 | Bulan Ini: 995 | Jumlah: 195004