default red green blue mobile version rss

Malay (Malaysia)English (United Kingdom)

ISO 9001:2008 ICU JPM

Manual Kualiti

 • ICU-MK-01 : Manual Kualiti.pdf (1657)
  (Pindaan : 01/07/11)

 

Prosedur Kualiti

 • ICU-BKP-Q01 : Prosedur Kawalan Dokumen.pdf (1009)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-BKP-Q02 : Prosedur Kawalan Rekod.pdf (765)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-BKP-Q03 : Prosedur Audit Dalam.pdf (1061)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-BKP-Q04 : Prosedur Kawalan Produk/Perkhidmatan yang Tidak menepati Spesifikasi.pdf (724)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-BKP-Q05 : Prosedur Tindakan Pembetulan dan Pencegahan.pdf (750)
  (Pindaan : 01/07/11)

 

Prosedur Kerja Utama

RMLT

 • ICU-RMLT-01 : Prosedur Mesyuarat Penyelarasan Projek-projek Pembangunan.pdf (1081)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-RMLT-02 : Prosedur Menyelaras dan Memantau Pelaksanaan SPPII.pdf (993)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-RMLT-03 : Prosedur Lawatan Projek Pembangunan RMLT.pdf (900)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-RMLT-04 : Prosedur Troubleshooting/Intervensi Projek Pembangunan.pdf (942)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-RMLT-05 : Prosedur Penyediaan Laporan Prestasi Pelaksanaan Projek Pembangunan RMLT.pdf (849)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-RMLT-06 : Prosedur Penyelarasan Laporan Penilaian Outcome Program/Projek Pembangunan RMLT Daripada Kementerian/Agensi .pdf (970)
  (Pindaan : 01/07/11)

 

Pengurusan Projek Khas

 • ICU-BK-01 : Prosedur Penyediaan Belanjawan Projek Khas.pdf (946)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-BK-02 :Prosedur Permohonan dan Kelulusan Projek Khas.pdf (968)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-BK-03 :Prosedur Pemantauan Pelaksanaan Projek Khas - Naziran Projek Khas.pdf (920)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-BK-04 :Prosedur Pemantauan Pelaksanaan Projek Khas - Mesyuarat Pemantauan Projek Khas.pdf (858)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-BK-05 :Prosedur Pembayaran.pdf (856)
  (Pindaan : 01/07/11)

 

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

 • ICU-BSR-01 : Prosedur Lawatan Pemutihan Maklumat eKASIH.pdf (51)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-BSR-02 : Prosedur Pemantauan Projek Peningkatan Ekonomi di Bawah Program Pembasmian Kemiskinan.pdf (55)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-BSR-03 : Prosedur Penyediaan Laporan eKASIH.pdf (48)
  (Pindaan : 01/07/11)

 

Prosedur Sokongan

BKP

 • ICU-BKP-01 : Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pegurusan.pdf (865)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-BKP-02 : Prosedur Penyediaan Belanjawan Mengurus.pdf (861)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-BKP-03 : Prosedur Perancangan Latihan.pdf (851)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-BKP-04 : Prosedur Pelaksanaan Latihan - Anjuran ICU.pdf (1081)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-BKP-05 : Prosedur Pengurusan Latihan - Anjuran Luar.pdf (919)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-BKP-06 : Prosedur Perolehan.pdf (1000)
 • (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-BKP-07 : Prosedur Aduan dan Maklumbalas Pelanggan.pdf (1159)
 • (Pindaan : 01/07/11)

 

NADI

 • ICU-NADI-01 : Prosedur Melaksanakan Change Request (CR) SPP II.pdf (835)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-NADI-02 : Prosedur Pelaporan Masalah SPP II dalam Sistem Call Centre - Teknikal.pdf (742)
  (Pindaan : 01/07/11)
 • ICU-NADI-03 : Prosedur Melaksanakan Latihan dan Data Cleaning SPP II.pdf (725)
  (Pindaan : 01/07/11)

* Semua capaian memerlukan pengesahan ID dan Password. KLIK DI SINI.

Location Map

Tinjauan Perkhidmatan

Anda berpuas hati dengan penyampaian perkhidmatan kami?

tinjauan

VISITORS Today : 101 | Week : 101 | Month : 1297 | Total : 199599